Δημοσιεύσεις Γ.Ε.ΜΗ.

Σταθερά στοιχεία ΙΚΕ

 • Επωνυμία: THERMIA VISTA HOMES AZIENDA PRIVATA ΙΚΕ
 • Διακριτικός Τίτλος ΙΚΕ: THERMIA VISTA IKE
 • AΦΜ: 801588614
 • Διεύθυνση έδρας: ΣΤΑΜΟΥΛΗ 13
 • ΤΚ: 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
 • Telefono: 2221080893
 • E-mail: thermiavistahomes@gmail.com
 • Numero di telefono: 50427
 • Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 159673622000
 • Όνομα διαχειριστή: Αγγέλου Ιωάννης
 • Κωδικοί δραστηριοτήτων, πρωτεύον, δευτερεύουσες:
  • 41200000
  • 55100000
  • 55200000
  • 68100000
  • 68200000
  • 68310000
  • 68320000
 • Ημερομηνία λήξης πρώτης διαχειριστικής: 31/12/2021
 • Κεφάλαιο εταιρείας ΙΚΕ: 380.000,00€